Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

اخبار شرکت

بازدید مسئولین شهرستان آزادشهر از معدن زمستان یورت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

به گزارشروابط عمومی صبح روز سه شنبه 7مرداد99 دکترنصیری مدیرعامل شرکت بهمراه دکترحسینی فرماندار آزادشهر، حسینی دادستان آزادشهر، عسگری رئیس سازمان تامین اجتماعی آزادشهر، قدیمی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آزادشهر و دیگر مسئولین شهرستانی با حضور در معدن زمستان یورت به بازدید از معدن پرداختند.

در این بازدید ابتدا ایمنی عمومی معادن به بازدید کنندگان آموزش داده شد و پس از آن بازدید تونل3 بعمل آمد. در ادامه مسئولین شهرستان از اقدامات انجام شده در معدن اعم از پرداخت بموقع حقوق، حق بیمه تامین اجتماعی و افزایش ضریب ایمنی ابراز رضایت نموده و تقدیر و تشکر بعمل آرودند.