Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

اخبار شرکت

بازدید اعضای هیأت مدیره از پروژه زغالشویی و شرکت جام امید البرز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی، در جهت راه اندازی پروژه زغالشویی و شکوفایی هرچه بهتر شرکت جام امید البرز، سرپرست شرکت مهندس مدنی بهمراه اعضای هیأت مدیره مهندس علیمحمدی و دکتر موحدنیا، مدیرمالی و مدیر اداری و بازرسی هلدینگ از پروزه زغالشویی و شرکت جام امید البرز بازدید میدانی بعمل آوردند. 

شایان ذکر است از اولویت های نخست مهندس مدنی سرپرست شرکت راه اندازی پروژه زغالشویی و شرکت جام امیدالبرز بوده است. همچنین گسترش آماده سازی ها در معادن زیرمجموعه از دیگر الویت های ایشان در شرکت می باشد.