پیام مدیرعامل

                                                                                                                                           «بسمه تعالی»

"کسی که برای اداره زندگی خانواده‌اش تلاش می‌کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند". کار کردن برای به دست آوردن درآمد حلال از چنین مرتبه‌ای برخوردار است. و آنگاه که "کار کردن" در شرایطی سخت و طاقت فرسا انجام می‌شود، ارزش آن دو چندان می‌شود. همکاری با کسانی که در چنین شرایطی تلاش می‌کنند مایه مباهات است و این افتخاری است که نصیب اینجانب شده است.

فرصت را مغتنم شمرده و اهداف راهبردی که برای شرکت ترسیم شده است را یادآور می‌شوم:

  • توسعه آماده‌سازی و به تبع آن افزایش تولید
  • تکمیل و راه‌اندازی کارخانه زغالشویی
  • ساماندهی شرکت جام امید البرز

چه سعادتی از این بهتر که با همراهی همکاران گرانقدری همچون شما، دستیابی به این اهداف محقق شود.                  

سیروس نجاریانی

تماس با ما

درخواست تماس