آخرین اخبار

اگهی برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم

اگهی برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم

ادامه مطلب
اگهی برگزاری مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

اگهی برگزاری مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

ادامه مطلب
اگهی لغو مجمع فوق العاده نوبت دوم

اگهی لغو مجمع فوق العاده نوبت دوم

ادامه مطلب

تعداد کارکنان

670

تعداد معادن فعال

3

تعداد سهامداران

13,000
تماس با ما

درخواست تماس