آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

Banner

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

به گزارش روابط عمومی مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود روز سه شنبه 04/شهریور1399 با حضور مهندس جدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران، رمضانی مدیر بازرسی و امور مدیران هلدینگ توسعه معادن روی ایران و جمعی از مدیران شرکت در حالی برگزار شد که طی آن ضمن قدردانی از زحمات دکترعلی نصیری در مدت تصدی مدیریت شرکت، سیدرضا رضوان مدنی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شدند.

تماس با ما

درخواست تماس