آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

Banner

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

به گزارش روابط عمومی مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود روز دو شنبه 29/شهریور1400 با حضور مهندس جدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران، محمود علیمحمدی ریاست محترم هیأت مدیره و جمعی از مدیران شرکت در حالی برگزار شد که طی آن ضمن قدردانی از زحمات مهندس سیدرضا رضوان مدنی در مدت تصدی مدیریت شرکت، سیروس نجاریانی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شدند.

تماس با ما

درخواست تماس