اخبار

اگهی برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم

اگهی برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم

ادامه مطلب
اگهی برگزاری مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

اگهی برگزاری مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

ادامه مطلب
اگهی لغو مجمع فوق العاده نوبت دوم

اگهی لغو مجمع فوق العاده نوبت دوم

ادامه مطلب
اگهی لغو مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

اگهی لغو مجمع عادی سالیانه نوبت دوم

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده

ادامه مطلب
اصلاحیه زمان بندی پرداخت سود سهامداران

اصلاحیه زمان بندی پرداخت سود سهامداران

ادامه مطلب
تاخیر پرداخت سود نقدی

تاخیر پرداخت سود نقدی

ادامه مطلب
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

ادامه مطلب
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

ادامه مطلب
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

ادامه مطلب
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

ادامه مطلب
تماس با ما

درخواست تماس