هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتاریخ عضویتتحصیلات
محمود علیمحمدی رئیس هیأت مدیره1398/08/20کارشناسی
مهدی موحد نیا                                                    نائب رئیس هیأت مدیره                                                 1398/08/20                                              دکترا        
سعید قاسمی عضو هیأت مدیره1399/09/09کارشناسی
ناصر هاشمی طاهریعضو هیأت مدیره1399/09/09کارشناسی
محمدرضا زمانی نوکابادیعضو هیأت مدیره1399/09/09دکترا
سیدرضا رضوان مدنی مدیرعامل (خارج از اعضاء)1399/06/03کارشناسی ارشد
تماس با ما

درخواست تماس